Zpět

Výsledky evropského projektu Power4bio přispějí k rozvoji bioekonomiky v Jihočeském regionu.

12.04.2021

Autor: Naďa Koníčková

Sdílet na sociální sítě:

Projekt Power4bio (emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of european BIOeconomy), financovaný z programu Horizont 2020 byl zahájen v říjnu 2018 a ukončen v březnu 2021. Do projektu bylo zapojeno 17 partnerů reprezentujících regiony z 11 evropských zemí, partnerem z České republiky byl tým Jihočeské univerzity vedený doc. Evou Cudlínovou. Cílem projektu bylo posílení kapacity regionů střední a východní Evropy a podpora regionálních a místních samospráv pro využití potenciálu a dalšího rozvoje bioekonomického sektoru. Důležitou součástí aktivit byla též výměna zkušeností a dobrých praxí mezi zúčastněnými regiony a nastavení dlouhodobější meziregionální spolupráce. Výstupy projektu ve formě nástrojů a doporučení vypracovaných v úzké součinnosti s regionálními aktéry včetně zástupců podnikatelské sféry napomohou vytváření regionálních bioekonomických strategií.

V rámci projektu vznikl interaktivní katalog pro praktické využití biomasy, který např. umožňuje po zadání typu suroviny zjistit, jak ji využít pro různé typy produkce, nebo zadat výrobek a zjistit jakou surovinu použít pro výrobu.

Dalším využitelným výstupem projektu je Průvodce tvorbou regionálních bioekonomických strategií, který lze použít pro různě velké regiony. Zájemci se mohou také seznámit a inspirovat se Přehledem vhodných regionálních politik, které podporují byznys modely pro bioekonomiku.

Některé z výstupů projektu jsou k dispozici též českém jazyce zde

Projekt též přispěl v Jihočeském kraji k vytvoření Krajské inovační platformy pro bioekonomiku a oběhové hospodářství jako jedné z důležitých implementačních struktur RIS3 strategie.

Prostřednictvím seminářů, konferencí, webinářů, tiskovych zpráv, brožur a  sociálních sítí projekt za 2,5 roku dokázal oslovit celkem 137 519 lidí. Zpráva o komunikačních aktivitách projektu je k dispozici zde 

Webové stránky projektu naleznete zde.

Více

Úspěšný podnik v Horizontu 2020

19.04.2021

Autor: Michaela Vlková

Připravili jsme rozhovor se zástupkyní firmy RUNECAST s.r.o., která se úspěšně zapojila do programu Horizont 2020 prostřednictvím schématu SME Instrument fáze 2....

ASCIMAT – projekt TWINNING koordinovaný Fyzikálním ústavem AV ČR

06.03.2021

Autor: Anna Vosečková

ASCIMAT: Boosting the scientific excellence and innovation capacity in advanced scintillation materials of the Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences...

Rozhovor s ředitelkou výzkumného centra RECETOX Janou Klánovou

03.03.2021

Autor: Jana Čejková

Rozhovor s prof. J. Klánovou z Masarykovy univerzity velmi živě popisuje vývoj výzkumné infrastruktury RECETOX zaměřené na problematiku životního prostředí a zdraví...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky