Zpět

ASCIMAT – projekt TWINNING koordinovaný Fyzikálním ústavem AV ČR

06.03.2021

Autor: Anna Vosečková

Typ: Koordinátoři projektů

Sdílet na sociální sítě:

ASCIMAT: Boosting the scientific excellence and innovation capacity in advanced scintillation materials of the Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences

CORDIS: https://cordis.europa.eu/project/id/690599

web projektu: http://www.h2020-ascimat.com/ 

Obecným cílem tříletého projektu ASCIMAT bylo zvýšení vědecké excelence a inovační kapacity v oboru scintilačních materiálů s pomocí cílené a koordinované spolupráce s vysoce kvalifikovanými partnerskými pracovišti: CERN, Université Claude Bernard Lyon 1 - Institut Lumière Matière (UCBL-ILM), Università degli Studi di Milano - Bicocca (UNIMIB), a poradenskou společnost Intelligentsia Consultants (Intelligentsia). Scintilační materiály hrají v posledních letech stále větší roli v medicíně (zobrazovací metody), v průmyslu (vnitřní vady materiálů), v bezpečnostních aplikacích (kontrola zavazadel a nákladů), v oblasti životního prostředí (detekce radonu) i ve vědě samotné (částicová a jaderná fyzika). K posílení vědecké excelence a kapacity pro transfer technologií v dané oblasti se konsorcium soustředilo na tři témata: radiační poškození a časové charakteristiky scintilačních materiálů; vliv dimenzionality materiálů a jejich charakteristiky v různých excitačních módech; a vliv materiálových defektů na scintilační mechanismus. Konaly se reciproční krátké stáže v dé1ce 1 - 3 měsíce, školicí workshopy, konference a letní školy. Aktivity projektu přispěly i do národních inovačních platforem (NIP), což jsou konzultační skupiny pro navržené chytré specializace ČR (jmenovitě do NIP “Strojírenství, výroba a distribuce elektrické energie a elektrotechnika“ a „Léčiva a medicína“), a měly i přímý vliv na konkurenceschopnost dvou českých podniků, Crytur, spol. s r.o (Trutnov) a Envinet a.s. (Kralupy nad Vltavou), které se v nich formou vnější spolupráce zúčastnily.

Rozpočet celkem:       999 991,25 €

Období:                         1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

Konsorcium:

  • Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (koordinátor), Česko - rozpočet: 467 458,75 €
  • European Organization for Nuclear Research (CERN), Švýcarsko - rozpočet: 144 277,50 €
  • Université Claude Bernard, Francie - rozpočet: 145 940 €
  • Università di Milano-Bicocca, Itálie - rozpočet: 143 137,50 €
  • Intelligentsia Consultants Sàrl, Lucembursko - rozpočet: 99 177,50 €

Více

Úspěšný podnik v Horizontu 2020

19.04.2021

Autor: Michaela Vlková

Připravili jsme rozhovor se zástupkyní firmy RUNECAST s.r.o., která se úspěšně zapojila do programu Horizont 2020 prostřednictvím schématu SME Instrument fáze 2....

Výsledky evropského projektu Power4bio přispějí k rozvoji bioekonomiky v Jihočeském regionu.

12.04.2021

Autor: Naďa Koníčková

Projekt Power4bio (emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of european BIOeconomy), financovaný z programu Horizont 2020 byl zahájen v...

Rozhovor s ředitelkou výzkumného centra RECETOX Janou Klánovou

03.03.2021

Autor: Jana Čejková

Rozhovor s prof. J. Klánovou z Masarykovy univerzity velmi živě popisuje vývoj výzkumné infrastruktury RECETOX zaměřené na problematiku životního prostředí a zdraví...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky