O portálu

 

Cílem národního informačního portálu pro program Horizont Evropa (HE), který spravuje Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) Technologického centra AV ČR je přinášet stěžejní informace o programu HE a jeho částech (pilířích, klastrech, prioritách atd.), o pracovních programech, výzvách, jakož i o podmínkách účasti a dalších specifických aspektech programu HE. Webový portál obsahuje rovněž speciální sekci (Success Stories) pro zveřejňování informací o významných úspěších české výzkumné komunity v mezinárodním výzkumu tj. např. o projektech programu HE koordinovaných z ČR, o projektech HE s významným řešitelským podílem českého pracoviště, o významných výsledcích dosažených českými řešiteli v projektech HE a o dalších příkladech dobré praxe účasti českých řešitelů v projektech mezinárodní spolupráce ve VaVaI. Nedílnou součástí webového portálu jsou sekce věnované právním a finančním aspektům programu HE, hodnocení a monitoringu programu HE a předchozích RP a sekce popisující životní fáze výzkumného projektu a průřezová témata jako jsou etika, gender a otevřený přístup.

 

Součástí webového portálu bude i strukturované úložiště ve formě intranetu, který bude přístupný registrovaným uživatelům a bude obsahovat důležité dokumenty, které vzejdou z jednání zástupců ČR, jež budou nominováni do implementačních orgánů programu HE (zejména jednotlivých konfigurací programového výboru HE apod.). Webový portál bude umožňovat rozesílání měsíčního Zpravodaje a zasílání novinek na základě registrace odběratelů e-mailem.

 

Webový portál je paralelně k česko-jazyčné verzi veden i v anglickém jazyce.

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky